GENOM SKUGGORNA

 – var ett samarbete med koreografen Gun Lund, danskompaniet e=mc2 och tonsättare Max Käck 2021. Föreställningarna bestod av stationer i en nedlagd industrilokal där på olika platser framfördes dans, videokonst, bilder och installationer på temat underjordens floder som de omtalas i antik mytologi.