SKOLOR

Jag har vid flera tillfällen tillsammans med elever arbetat med utsmyckningar av trista skolkorridorer.