DESTINATION ANGERED

En film om att leva i Angered. Fem personer med anknytning till Angered berättar om sitt förhållande till platsen.

https://youtu.be/L6888f1tRPo