BADARE

I höstas hittade jag ett för mig okänt album från min pappas ungdom. Han var i Finland under finska vinterkriget. Bland bilder av bombade hus och tung militär utrustning fann jag en bild som gick direkt till hjärtat. I ett vackert landskap poserade fem nakna unga män, med min pappa i mitten, i en sjö. De blev en del av naturen som en parafras på Botticellis ”Venus födelse”, nyfödda och oskyldiga, avväpnade.