PRINSESSOR

Hösten 2021 hade jag ett samarbete med koreograf Gun Lund och tonsättare Max Käck. Vi gjorde åtta föreställningar på Vulkano i Högsbo ”Genom skuggorna” Gun hade sett stenskulpturer av Baktriska prinsessor på Dokumenta i Kassel som gett henne idén till en koreografi som jag har utgått från i en serie målningar.